INTRODUKTION

Marvêlle ägs och drivs av Fixphone Västerbotten AB. Följande köpevillkor gäller för försäljning av mobilaccessoarer och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av Fixphone Västerbotten AB, organisationsnummer 559053-8913, (nedan kallat Fixiphone), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Fixiphone. Vid försäljning till konsument tillämpar Fixiphone de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning gällande nätbutik (www.marvelleaccessories.com)

Du kan kontakta Fixiphone via email på: info@fixiphone.se

Dessa almänna villkor gäller för köp av produkter på Fixiphone för leverans inom Sverige.

 

BESTÄLLNING

Beställning av produkterna sker via nätbutiken www.marvelleaccessories.com. Vid beställning träffas avtal om köp först när Fixiphone bekräftat beställningen genom en faktura eller ordersedel via e-post. Du måste vara minst 18 år för att handla på Fixiphone. Om du inte ännu är 18 år kan du ändå köpa produkter om du har fått tillåtelse av din förälder eller vårdnadshavare och/eller på annat sätt har juridisk rätt att göra köp.

Fixiphone förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Fixiphone sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Fixiphone rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Fixiphone sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Fixiphone ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan

Priserna presenterade på marvelleaccessories.com är inklusive moms. Varor transporteras från Sverige. Beställningar till länder utanför EU kan bli föremål för mervärdesskatt, importtullar och / eller skatter som tas ut när ditt paket når ditt land. Fixiphone skickar ditt paket enligt Incoterm Delivered Duty Unpaid (DDU). Det innebär att vi inte står för moms, tullar och / eller skatter på beställningar till länder utanför EU, och vi kan inte förutsäga vilka speciella avgifter som kan tillkomma. Om du drabbas av sådana ytterligare kostnader måste de betalas för att ditt paket ska tull klareras. Vänligen kontakta ditt lokala tullkontor för mer information

Du är skyldig att lämna korrekt adress för leverans av produkterna. Om den adress som du har lämnat inte kan bekräftas förbehåller Fixiphone sig rätten att hålla inne leveransen och annullera beställningen.

 

BETALNING

I dagsläget erbjuder Fixiphone betalning via bank- och kreditkort samt faktura. All betalning inom Sverige hanteras av Klarna. Fixiphone garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på marvelleaccessories.com är säkra. Fixiphone hanterar aldrig kundens kortuppgifter.

 

LEVERANS

Fixiphone levererar till hela världen. Leveranstiden är normalt 1 till 4 arbetsdagar i Sverige och ca 3–6 arbetsdagar till resten av Europa. Övriga länder 4–14 dagar beroende på om produkterna finns på TLC:s lager. Produkternas aktuella lagerstatus står angivet på marvelleaccessories.com under varje specifik produkt.

Samtliga leveranser sker efter avisering via email.

Om en leveransförsening uppstår meddelas kunden via e-post

 

FRAKT

Frakkostnaderna från marvelleaccessories.com är enligt följande:

 

 • Leverans till Sverige, Danmark, Norge:  29SEK/DKK/NOK 

  Finland: 2.90 EUR

  *Fri frakt till ovan länder på beställningar med ett ordervärde högre än 300SEK/NOK/DKK eller 30EUR för Finland. Detta gäller även om du applicerar en kupongkod. 

 • Euopre EU: 3.99 EUR

   

 • OUTSIDE EU: 5.99 EUR

 

Leverans hanteras av våra partners Postnord för Sverige och DHL för övriga länder.

KVITTENS AV MOTTAGNING AV BESTÄLLNING & BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSEN

När du har beställt en produkt från oss får du en kvittens via mejl på att vi har tagit emot din beställning. Men det ingås inget bindande köpeavtal förrän du har tagit emot en beställningsbekräftelse/ett försäljningskvitto från oss.

ANNULLERA BESTÄLLNINGAR

Fixiphone kan annullera en beställning om det inte är möjligt att leverera den beställda produkten. Du kommer att meddelas om en sådan situation skulle uppstå samt att eventuell betalning eller reservation av betalningsmedel returneras/annulleras.

30 DAGARS ÅNGERRÄTT / RETURER

Fixiphone erbjuder retur och ångerrätt på 30 dagar.

För att hävda ångerrätten ska du entydigt meddela oss detta inom 30 dagar efter att produkten mottagits. Om du vill ångra ditt köp ska du använda vårt standardformulär för ångerrätt som finns med i alla paket som du mottar från oss. Om du använder detta formulär behöver du inte informera oss på något annat sätt om att du ångrar köpet.
Ångerrätten gäller från den dag du mottagit produkten.

Skadat eller saknat originalemballage kan leda till en värdeminskning av varan, så för att vara säker på att få hela din summa återbetalad rekommenderar vi att alla varor returneras i originalemballage och i gott skick.

När du skickar tillbaka produkterna ska du se till att de är ordentligt förpackade. Du bär nämligen själv ansvaret för paketet/produkterna tills vi får det/dem. Spara kvittens från transportören och eventuella spårningsnummer.

Du måste själv betala fraktkostnaderna för retur om du ångrar köpet.

OBS! Vi accepterar inga paket som skickas mot efterkrav eller liknande.

Dokumentation av ditt köp samt returformulär

Du måste bifoga en kopia av beställningsbekräftelsen eller annan dokumentation av ditt köp. Dessutom underlättas hanteringen om du bifogar ett ifyllt returformulär som finns med i paketet när du mottager produkterna.

Följ stegen nedan när du ska returnera din(a) produkt(er)

 • Steg 1: Fyll i returformuläret och packa in produkterna ordentligt. Täck över eller ta bort den ursprungliga leveransetiketten och de gamla streckkoderna från paketet.
 • Steg 2: Skicka returformuläret tillsammans med produkten/produkterna som du ska returnera.
 • Steg 3: Fäst returetiketten på paketet.
 • Steg 4: Skicka paketet från ett ombud.

OBS! Du ansvarar du själv för dina produkter tills de tas emot på vårt lager. Kom ihåg att be om en kvittens när du lämnar paketet på PostNord så att ditt paket är försäkrat.

Du kan läsa vidare om returer & ångerrätt på konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se

ÅTERBETALNING

När vi tar emot produkten inspekterar vi den och därefter får du tillbaka det belopp som du har betalat till oss vid köpet. Beloppet överförs alltid med samma betalningsmetod som har använts vid köpet. Om du exempelvis har använt betalkort återbetalas beloppet till det kort som har använts vid köpet.

OBS! Du kan förlora ditt köpbelopp, helt eller delvis. Det sker om produktens värde har minskat på grund av

 • att du har använt produkten,
 • den har skadats under tiden du har ansvarat för den,
 • du har hanterat produkten på något sätt som inte var nödvändigt för att fastställa vilka produkter det är samt vilka egenskaper och funktioner de har,
 • du inte har uppfyllt begränsningarna i ångerrätten avseende försegling, produkttyp mm.

 

 

GARANTI

Fixphone Västerbotten AB förbinder sig att under garantitiden kostnadsfritt avhjälpa alla fel som orsakas av tillverknings- eller materialfel. Garantitiden är enligt konsumentköplag där produkten säljes. Garantin täcker inte slitage och förutsätter att produkten behandlats med normal aktsamhet. Som garantisedel gälller den utprintade betalningsbekräftelsen. Det är därför viktigt att du antingen sparar den mailade betalningsbekräftelsen alt att du printar ut denna och förvarar den på ett säkert ställe.

REKLAMATION

Ditt köp omfattas av konsumentköplagen. Det innebär att du antingen kan få en felaktig produkt reparerad, utbytt, återbetald eller en prisreduktion beroende på den faktiska situationen.Det krävs givetvis att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått på grund av felaktig användning av produkten eller annan företeelse som orsakat skadan.

Du måste reklamera inom ”rimlig tid” efter att du har upptäckt fel på produkten. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt och senast inom två (2) månader efter att felet har upptäckts. Du kan reklamera genom att kontakta oss via mejl till info@fixiphone.se

För att vi ska kunna bedöma din reklamation kommer vi att be dig om följande:

1.    Skicka oss en kort beskrivning av hur skadan eller defekten har uppstått. Observera dock att du ska kontakta vår kundtjänst så snart du upptäcker defekten.

2.    Som dokumentation av defekten ska du skicka med 3-4 bilder tillsammans med beskrivningen. Defekten måste synas tydligt på minst en av bilderna. Dessutom ska du se till att minst en av dina bilder visar hela produkten, en bild framifrån och en bakifrån.

3.    Skicka bilderna via mejl till info@fixiphone.se

4.    Vänligen rubricera ärendet med ditt ordernummer eller skicka med en kopia på beställningsbekräftelse/kvittens

5.    När vi fått in ditt ärende hanterar vi din reklamation snarast möjligt.

Paketet skall sändas till:

Fixphone Västerbotten AB
Kungsgatan 53
903 26 Umeå
Sverige

(OBS! Vi kan inte ta emot paket som lämnas personligen på denna adress)

Vid berättigad reklamation återbetalar vi rimliga fraktkostnader för att skicka tillbaka produkten till oss.

Om reklamationen inte är berättigad får du själv stå för alla fraktkostnader, även våra kostnader för att skicka tillbaka produkten till dig efter inspektion. Kom ihåg att produkten alltid måste skickas ordentligt förpackad och att du får kvittens på försändningen. Du bär nämligen själv ansvaret för paketet/produkterna tills vi får det/dem. Spara postens kvittens och information om fraktkostnader samt eventuella spårningsnummer.

OBS! Vi accepterar inga paket som skickas mot efterkrav eller liknande.

RABATTKODER (KUPONGER)

Vi erbjuder regelbundet rabattkoder som en del i vår marknadsföring. Dessa koder gäller enbart under begränsade tidsperioder och kan även ha speciella villkor. Koderna kan vara begränsade så att de enbart kan utnyttjas i samband med vissa produkter, kategorier eller märken.

När du utnyttjar en rabattkod måste du köpa för det angivna minimibeloppet. Om du köper för mindre än det angivna minimibeloppet kommer skillnaden inte att återbetalas. Alla rabattkoder som du vill utnyttja måste anges under köpet, innan du betalar för beställningen.

Du får inte tillgodoräkna dig en glömd rabattkod när beställningen väl har gjorts. Det är enbart tillåtet att utnyttja en (1) rabattkod per beställning.Rabattkoderna är inte personliga och kan användas av vem som helst som har tillgång till dem. Rabattkoderna har inget kontant värde och kan inte lösas in mot kontanter, tillgodohavanden eller liknande.

I händelse av bedrägeri, försök till lurendrejeri eller i händelse av misstanke om andraolagliga aktiviteter i anslutning till inlösen av rabattkoder har vi rätt att annullera beställningen varvid rabattkoden har använts och vi kan permanent blockera din möjlighet att handla hos Fixiphone.

NYHETSBREV

Om du inte längre önskar att mottaga våra nyhetsbrev, kan du klicka på ”Avanmäla” längst ner i mejlet.

PERSONUPPGIFTER  (SÄKERHET & SEKRETESS) 

För att kunna handla hos Fixiphone måste du minst upplysa om:

 • Namn
 • Adress
 • Mejladress
 • Telefon-/mobilnummer

Ovanstående uppgifter sparas tillsammans med information om vilka produkter du har köpt i sju (7) år från utgången av det räkenskapsår informationen avser, se bokföringslagen (bokföringslag 1999:1078), och därefter raderas informationen.

Om du har ställt in inloggning för att kunna utnyttja självbetjäning hos oss kommer dina personuppgifter samt beställningsinformation inte att raderas såvida du inte ber oss om det.

Informationen lämnas eller säljs inte till tredje part såvida detta inte sker i anslutning till någon omstrukturering eller hel eller delvis försäljning av verksamheten. Eventuellt utlämnande vid sådant tillfälle kommer att ske enligt vid tidpunkten gällande lagar för persondata. Som kund har du möjlighet att få insyn i vår registrering av data gällande dig och du kan få utdrag av denna registrering enligt lagarna gällande behandling av personuppgifter och eventuella frågor kring detta ställs till kundtjänst via mail till info@fixiphone.se

COOKIES

När du använder Fixiphone samtycker du till att vi använder cookies. En cookie är en liten datafil som vi placerar på din dator för att hålla reda på vad som händer när du besöker oss och för att känna igen datorn. En cookie är inget program och innehåller inte virus.Läs mer om våra deklarationer kring cookies här.

ÖVERTRÄDELSE

Om kunden missbrukar skyldigheter enligt dessa försäljnings- och leveransvillkor kan Fixiphone avbryta eller begränsa kundens användning av webbplatsen Fixiphone vilket innebär att inga beställningar kan göras. Följande anses bland annat vara väsentlig överträdelse

 • Kunden lämnar oriktiga uppgifter gällande namn, adress, mejladress, telefonnummer
 • Kunden trakasserar Fixiphone, våra medarbetare eller våra kunder

Fixiphone förbehåller sig vidare rätten att avbryta eller begränsa kunds framtida användning av webbplatsen Fixiphone alternativt debitera kund för eventuella framtida returkostnader för det fall Fixiphone bedömer att kund missbrukat sitt konto eller returnerade produkter alternativt uppvisar ett köpbeteende eller ett utnyttjande av kostnadsfri returrätt som förorsakar eller riskerar att förorsaka Fixiphone kostnader, risker eller ansvar som går utöver ett normalt användande.

När en fråga uppstår som rör eventuellt avbrytande, begränsning eller debitering av returfraktskostnader förbehåller sig Fixiphone i sin tillämpning av ovan bestämmelser, rätten att ta hänsyn till tidigare händelser och de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet. Fixiphone kan välja att ha överseende med inträffade händelser och agerar på det sätt som vi anser är mest lämpligt.

KLAGOMÅL

Om du vill framföra klagomål gällande ditt köp ska du vända dig till info@fixiphone.se. Om vi inte lyckas hitta en tillfredsställande lösning kan du, om kraven för detta är uppfyllda, framföra ditt klagomål till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan även gå via Europakommissionens portal här.  Vid boende i annat EU-land kan denna portal vara relevant. Då ett klagomål görs, vänligen ange vår mailadress: info@fixiphone.se.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Fixiphone:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Fixiphone befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Köp av produkter på Fixiphone lyder under svensk lagstiftning. Alla tvister ska avgöras i svensk domstol.